oefentherapie regio deventer

Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn (AOT)

 

De methode

Ademtherapie is gericht op het voelen of herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. Ontspanningstherapie is het bewustworden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen bieden zij de middelen waarmee u uw spanning kunt regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kan worden ontdekt of uw klachten samenhangen met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door uzelf verminderd kan worden.

De behandeling bestaat uit het doen van adem-, bewegings- en aandachtsoefeningen. De oefeningen zijn eenvoudig uitvoerbaar en sluiten goed aan bij houdingen uit het dagelijks leven. Aanvullend zijn zachte manuele technieken mogelijk, die vaak als aangenaam en ontspannend ervaren worden.
De methode richt zich niet op het corrigeren van een verkeerde ademhaling maar biedt mogelijkheden om te voelen hoe het Cheap Rolex Replica ademen gemakkelijker en vrijer kan, zonder overmatige inspanning en sturing. Ontspannen ademen heeft een gunstige invloed op uw lichamelijk en geestelijk functioneren. U kunt zich hierdoor rustiger en minder gespannen gaan voelen. Het kan ook zijn dat u zich fitter gaat voelen, zich beter kunt concentreren of helderder kunt denken.

 

De behandeling

In 4-6 behandelingen wordt onderzocht via welke oefenvorm een voor u duidelijke en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. In die 4-6 keer wordt duidelijk in welke mate uw klachten spanningsgerelateerd zijn. Daarna wordt in overleg met u besloten om de behandeling af te sluiten of nog enige tijd voort te zetten.

In overleg wordt er gerapporteerd naar de verwijzer en/of huisarts.

 

Uitblijven van effect

Wanneer uw klachten onverminderd blijven bestaan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Een reden kan zijn dat de klachten niet spanningsgerelateerd zijn. Het is ook mogelijk dat uw omstandigheden u kunnen verhinderen om te kunnen ontspannen, bv problemen thuis of op het werk. Het uitblijven van effect van de behandeling wordt met u besproken en er wordt samen nagedacht over een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts.

 

Vergoeding

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden Adem- en Ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn vanuit de aanvullende verzekering.

De AOT kan ook onderdeel zijn van een behandeling Oefentherapie en wordt dan altijd vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

Voor wie?

Adem- en ontspanningstherapie kan helpen bij:

 

 

Waar

Oefentherapie Mensendieck
www.mensendieck-deventer.nl;

www.aot-deventer.nl

locatie GZC Jozef
Louis Pasteurstraat 10f 
7415 EP Deventer  0570 546887
     
Oefentherapie Mensendieck Colmschate
www.mensendieck-colmschate.nl
GZC De Kuip
Holterweg 108B

7429 AH Deventer

(Colmschate)

0570 799044