oefentherapie regio deventer

Doelstelling en Inhoud

De samenwerking van de oefentherapeuten in Deventer en omstreken is in 2012 vastgelegd in een officiële samenwerkingsovereenkomst. Met het formaliseren van de samenwerking willen de oefentherapeuten zich duidelijk profileren naar derden.

Het samenwerkingsverband heeft ondermeer tot doel:

- het optimaliseren en waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de oefentherapeutische zorg. Daarmee draagt het bij aan optimale zorg voor cliënten en een sterke marktpositie van de oefentherapie binnen Deventer e.o..
- zo veel mogelijk aan sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals ketenzorg en multidisciplinaire samenwerkingsrichtlijnen en haar leden te informeren over de ontwikkelingen hierin.
- nieuwe producten ontwikkelen die aansluiten bij specifieke zorgvragen.


De deelnemers van het samenwerkingsverband voldoen aan vastgestelde criteria en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.

De aangesloten oefentherapeuten delen kennis met elkaar om daarmee de kwaliteit van de oefentherapeutische zorg te vergroten.


Het samenwerkingsverband is tevens aanspreekpunt voor cliënten en andere zorgaanbieders binnen de regio.