oefentherapie regio deventer

Nieuwsbrief Long COVID

Oefentherapie en Long COVID


In de afgelopen periode zien wij met zijn allen in de zorg
steeds meer mensen met Long COVID. Deze mensen ervaren
klachten op zowel fysiek, cognitief als mentaal gebied.
In de praktijk horen wij klachten als vermoeidheid, spierpijn,
benauwdheid, maagdarmproblemen, slaapproblemen, snel
overprikkeld, problemen met concentratie, somberheid,
angstgevoelens, onmacht en verdriet.
Het klachtenbeeld is zeer wisselend, grillig en voor de
patiënt vaak onverklaarbaar. Er is nog veel onduidelijkheid
en onzekerheid over de fysieke belastbaarheid en het
beloop en het herstel van patiënten die COVID-19 hebben
doorgemaakt.


Mensen met langdurige coronaklachten vinden het vaak
lastig om daarmee om te gaan. Ze ervaren frustratie of
verdriet omdat hun leven er ineens anders uitziet.
Ze ervaren onzekerheid over hun herstel en hebben last
van stress, eenzaamheid, somberheid of angst.


De waarde van oefentherapie:
• Uitleg en informatie over Long COVID
• Iemand die neutraal vraagt “Hoe gaat het?”
en therapeutische gesprekken: omgaan met
gezondheidsverlies, verwerken, leren omgaan met
(tijdelijke) beperkingen, belemmeringen, angst en
zorgen over het verloop en herstel, invloed van omgeving
• Perspectief en uitleg over de ontregeling en mogelijke in
standhoudende factoren met herkenning en erkenning
• Opbouw van herstel en belastbaarheid; coaching in balans
• Begeleiding m.b.t. activiteiten in dagelijks leven


Onze werkwijze:
Inzicht en bewustwordingen, oefenen en
gedragsverandering. Door middel van o.a. ademen
ontspanningsoefeningen, (psycho) educatie,
lichaamsbewustzijn, grenshantering, Mindfulness en ACT.
De oefentherapeut richt zich op het vermogen om tot rust
en herstel te komen. Ieder heeft zijn of haar verhaal, dus de
behandeling is altijd maatwerk. Mensen ervaren erkenning,
geruststelling en grip op het herstel door de behandeling.


Reacties van patiënten:
“Ik heb rust gekregen doordat ik de focus op herstel
heb losgelaten”
“Ik heb door de oefentherapie de ‘uitknop’
weer gevonden”


Een optimale behandeling is interdisciplinair
i.v.m. meervoudige problematiek. Hierin wordt de
samenwerking gezocht met andere disciplines zoals
fysiotherapie en ergotherapie.